สำนักงานบัญชี

เอ.เอส. แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส

ทางเราสำนักงานบัญชี เอ.เอส. แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส ผู้ให้บริการรับทำบัญชี

ตรวจสอบบัญชี เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านภาษีที่ถูกต้อง

และตรงตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีแต่ถูกต้องตามหลักบัญชี

และกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร หรือมีธุรกิจอยู่แล้วสามารถสอบถามเราได้ฟรี เกี่ยวกับการดำเนินงาน

บริการของเรา

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัททั้งหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร อาทิ เพิ่มทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงกรรมการ ฯลฯ

วางแผนให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มกิจการ วางแผนทางด้านภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง ให้คำปรึกษาธุรกิจใดเหมาะกับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับการยกเว้น ภาษี

บริษัทของเรา สามารถตรวจสอบเอกสารและให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร ให้ตรงตามกฎหมายการแจ้งแรงงานเพื่อการอยู่ต่อของพนักงานชาวต่างชาติได้

เมื่อต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อยื่นคำขอทำใบอนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงาน

วางแผนให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มกิจการ วางแผนทางด้านภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง ให้คำปรึกษาธุรกิจใดเหมาะกับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับการยกเว้น ภาษี

รับทำวีซ่าทำงาน

บริษัทของเรา สามารถตรวจสอบเอกสารและให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร ให้ตรงตามกฎหมายการแจ้งแรงงานเพื่อการอยู่ต่อของพนักงานชาวต่างชาติได้

รับทำใบอนุญาตทำงาน

เมื่อต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อยื่นคำขอทำใบอนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงาน

รับทำบัญชี

0863334229

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

สำนักงานบัญชี เอ.เอส. แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส

เซอร์วิส ผู้ให้บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี รับทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด

  • ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน
  • งานถูกต้องได้มาตรฐานบัญชี ภาษีไม่ถูกปรับย้อนหลัง
  • ติดต่อง่ายได้ทุกเวลา
  • มีความรับผิดชอบงานเสร็จส่งทันเวลา
  • ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและวิชาชีพ

บริการที่ดีที่สุดจากเรา

รับคำปรึกษาจากเรา

ให้คำปรึกษาตั้งแต่เปิดบริษัท

เมื่อท่านเริ่มต้นธุรกิจ ต้องดูที่ประเภทกิจการของท่านและกิจการหรือธุรกิจแบบไหนควรจัดการภาษี อากรอย่างไร ควรจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

วางระบบบัญชีภาษี การออกใบวางบิล การออกใบกำกับภาษี การเตรียมแฟ้มเอกสาร การเก็บเอกสารทางด้านบัญชี

บริการอื่น ๆ

ทางเราให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายแรงงาน หรือ มีปัญหาทางด้านภาษี มีทีมงานเข้าไปคุยกับกรมสรรพรากร การขึ้นทะเบียนนายจ้าง การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง

ให้คำปรึกษาด้าน ภาษี อากร รวมถึงด้านกฎหมายภาษี อากร

หากท่านต้องการจัดระเบียบ และรบบการทำงานของบริการ การจัดเก็บเอกสาร

สำนักงานบัญชี เอ.เอส แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา