เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
ทางเราสำนักงานบัญชี เอ.เอส. แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส ผู้ให้บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี รับทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีแต่ถูกต้องตามหลักบัญชีและกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร หรือมีธุรกิจอยู่แล้วสามารถสอบถามเราได้ฟรี เกี่ยวกับการดำเนินงาน อาทิเช่น

 1. ธุรกิจบริการ
  2. ธุรกิจซื้อมาขายไป
  3. ธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
  4. ธุรกิจก่อสร้าง
  5. ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
  6. ธุรกิจท่องเที่ยว
  7. ธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงาน
  8. ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
  9. ธุรกิจขนส่ง
  10. ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ


ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการจากเราท่านจะได้รับ
     – ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน
     – งานถูกต้องได้มาตรฐานบัญชี ภาษีไม่ถูกปรับย้อนหลัง
      – ติดต่อง่ายได้ทุกเวลา
      – มีความรับผิดชอบงานเสร็จส่งทันเวลา
      – ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและวิชาชีพ
ดังนั้นท่านจึงสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากทางเราทางเราพร้อมที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ท่านพึงพอใจสูงสุด

ทางเรามีให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี้

:: บริการบัญชีรายเดือน ::

บริการรับทำบัญชี ปิดงบดุล/งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบนำส่ง หัก ณ ที่จ่าย ,ภพ.30, ประกันสังคม … Readmore

:: บริการปิดงบสิ้นปี ::

บริการปิดงบบัญชีสิ้นปี เพื่อนำส่งงบการเงินและ ภงด.50 กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยื่นแบบรายเดือนแล้ว… Readmore

:: บริการเลิกและชำระบัญชี ::

สำนักงานบริการเลิกกิจการทั้งยื่นเรื่องปิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร… Readmore

:: บริการตรวจสอบบัญชี ::

ทางบริษัทเรามีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีไว้คอยตรวจสอบ… Readmore

:: จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ::

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานของท่าน ทางเรามีมืออาชีพคอยบริการงานจดทะเบียนจัดตั้งใช้เวลาดำเนินงานเพียง 1- 3 วัน.. Readmore

:: จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ::

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกรรมการ , เปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ , เพิ่มทุน ลดทุน ดวงตรา ฯลฯ… Readmore

:: บริการรับทำวีซ่า (visa) ::

บริการจัดทำ Visa และ Work permit สำหรับต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย… Readmore

:: รับทำใบอนุญาตทำงาน ::

บริการจัดทำ Visa และ Work permit สำหรับต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย… Readmore >>